Disclaimer

Deze website is een uitgave van Rouwkaarten voor Dieren

Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Rouwkaarten voor Dieren kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Rouwkaarten voor Dieren garanderen dat adviezen en strategie├źn toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. Rouwkaarten voor Dieren streeft naar permanente toegankelijkheid van de website.

Niettemin behoudt Rouwkaarten voor Dieren zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Rouwkaarten voor Dieren en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Rouwkaarten voor Dieren wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.